Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Zdrowa Stopa Gabinet Podologiczna Urszula Kochan, siedziba ul. Samorządowa 3c/3 59-225 Chojnów

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy: zdrowastopa1@gmail.com , lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z prowadzonymi czynnościami związanymi ze świadczonymi usługami w zakresie zdrowia. Dane są gromadzone w celu przeprowadzenia obsługi klienta – umówienia wizyty w gabinecie podologicznym

PROFILOWANIE

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: zgodnie z potrzebami administratora lub istniejącymi wymogami prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jedynym wyjątkiem jest przekazywanie danych do Google – w przypadku wyrażenia na to zgody przez użytkownika.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu Pani/Pana wygaśnięcia zgody lub zgodnie z wymaganiami wynikającymi z zapisów prawnych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji usług. Pozostałe zgody nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na sposób obsługi strony.